Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leggen we hieronder uit hoe de werkgroep Trekhamonica’s Amsterdam (THA) met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze gegevens van u worden bewaard:

  1. Voor- en achternaam.
  2. E-mail adres.
  3. Telefoonnummer.
  4. Foto’s van THA evenementen.

Gebruik van deze gegevens:

  1. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen van de activiteiten van de THA.
  2. Foto’s worden uitsluitend gebruikt op de THA website.
  3. Deze gegevens worden onder geen enkele voorwaarde verstrekt aan derden.

Verwijderen gegevens:

  1. De gegevens worden verwijderd als de THA wordt opgeheven.
  2. De gegevens worden op uw verzoek uit het bestand verwijderd.
  3. Dit verzoek kan gedaan worden per e-mail aan info@trekharmonica-adam.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, e-mail adres en verwijdering uit bestand.

Wie zijn wij?

Trekharmonica’s Amsterdam (THA) is een werkgroep van de Stichting Volksmuziek Nederland, gevestigd te Amsterdam. Kamer van Koophandel nummer: 41178627.