Al meer dan vijfendertig jaar verzorgt Trekharmonica’s Amsterdam (THA) muzieklessen, workshops en concerten in de regio Amsterdam. In 1988 begon de Stichting Mokum Folk in Amsterdam met een lesgroep voor trekharmonica. Het enthousiasme was zo groot dat dit uitgroeide tot zes lesgroepen. In 1999 werd daarom de Werkgroep TrekHarmonica’s Amsterdam opgericht, onderdeel van de Stichting Volksmuziek Nederland (SVN).

Is een trekharmonica hetzelfde als een accordeon? Nee dus. In het Engels heet de trekharmonica diatonic accordion en in het Frans accordéon diatonique, wat wel een beetje verwarrend is. Toch is de trekharmonica echt een ander soort instrument. Niet zo groot zwaar als een accordeon. En als je duwt komt er een andere toon uit dan als je trekt. Lees hier meer over dit geweldige instrument. 

Op 6 maart 2024 gaat de nieuwe beginnerscursus van start. En ook de begonnerscursus, voor mensen die al enigszins vertrouwd zijn met de trekharmonica.
LAATSTE NIEUWS: er gaan twéé beginnersgroepjes van start: een voor harmonica in C/F-stemming en een voor harmonica in G/C.